stacks_image_8078C0FE-360F-4649-B2A2-89ED170557DD


Artememes


Doelstelling
Stichting Artememes heeft ten doel ruimte te geven tot reflectie op
de ons omringende wereld door het samenbrengen van kunst en moderne massamedia.


Middelen
Stichting Artememes tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
1. het verrichten van onderzoek naar de relatie tussen kunst en moderne massamedia;
2. het doen van kunstprojecten die voor hun vertoning gebruik maken van moderne massamedia;
3. het reflecteren op moderne massamedia middels kunstprojecten;
4. deelname aan projecten en debatten die de aspecten kunst en massamedia tot onderwerp hebben


Oprichting
Stichting Artememes is in 2007 opgericht door:
-
MFA Anuska Oosterhuis

Bestuur
Stichting Artememes wordt bestuurd door:
-
drs. Martijn Pieterse (voorzitter)
-
dr. Bas Siebum (secretaris)
-
dr. Joke Geers (penningmeester)

Documenten
Beleidsplan
Beloningsbeleid
Activiteiten
Financiële verantwoording

Contactgegevens
Stichting Artememes
Puntegaalstraat 371
3024 EB Rotterdam
artememes@mediumisthemessage.info


Overige gegevens
Stichting Artememes
Fiscaalnummer 8177.86.521
KvK 24412331
BIC RABONL2U
IBAN NL93RABO0125422873terug naar contact