stacks_image_5AD1C3EA-1330-4126-8674-C1EDB9EBFC71
Anuska Oosterhuis is mediakunstenaar (1978)

Download CV

Anuska Oosterhuis heeft autonome kunst gestudeerd aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag en aan het Sandberg Instituut in Amsterdam.

Daarnaast heeft ze gewerkt als televisiemaker en als grafisch vormgever voor verschillende opdrachtgevers.

De confrontatie van het autonome kunstenaarschap met de wereld van het massamedia beeldmaken, is aanleiding geweest voor de oprichting van
Stichting Artememes.
De vragen hoe en waar beeldvorming ontstaat en wat de mogelijkheden zijn van het kunstenaarschap binnen een door massamedia beelden gedomineerde wereld, staan daarin centraal.

Deze vragen hebben geleid tot een aantal (massamediale)
kunstprojecten, een beeldmanifest en (meer algemeen) beeldonderzoek.

Uitgangspunt daarbij is steeds geweest de wereld tegemoet te treden vanuit de ongedefinieerde openheid van het kunstenaarschap.

Teksten:
. Memetisch Manifest
.
.
.
Lezingen:
. 31-05-2013 - Kunst en massamedia - Melanchton Cultuurkring, Rotterdam