stacks_image_8E7878DC-23BE-45DF-B02F-11E87E86B588
Martijn Pieterse is cultuurfilosoof (1972).

Als docent filosofie werkt hij bij het Stedelijk Dalton Lyceum in Dordrecht en bij het Melanchthon in Rotterdam. In zijn onderwijs probeert hij een brug te slaan tussen filosofie en onze alledaagse leefwereld. In de afgelopen jaren heeft hij ondermeer meegeschreven aan het boek ‘Leren Filosoferen’ (Thiememeulenhoff) en meegewerkt aan het SLO-project ‘Voorbeeldleerplan filosofie in de onderbouw’.

Daarnaast is hij voorzitter van Artememes, een stichting die de uiteenzetting van filosofie en kunst met onze door de massamedia geproduceerde wereld tracht te bevorderen.

Zijn interessegebieden zijn taal, kunst en werkelijkheid. De aanvankelijke vraag naar de betekenis van de werkelijkheid van kunst heeft zich in de loop der jaren geëvolueerd via de vraag naar de betekenis en realiteitszin van beeldende kunst tot
de vraag naar de betekenis van het beeld. Het beeld lijkt bij uitstek de manier waarop de hedendaagse mens de wereld om zich heen ziet en ervaart. Pieterse richt zich momenteel op een vermeende iconic turn in het denken en doen van de hedendaagse mens. Hij tracht de iconic turn te verhelderen en de consequenties van deze omwenteling te laten zien voor ons zelfbeeld en wereldbeeld. Dit onderzoek is vooral fenomenologisch van aard.

Teksten:
. Memetisch Manifest
.
.
.
Lezingen:
. 13-12-2013 - In de ban van het beeld
Gezelschap voor fenomenologische wijsbegeerte, Wageningen
. 30-05-2013 - In de ban van het beeld
Melanchton Cultuurkring, Rotterdam

.
.